Welkom op de website van Vereeniging de Prins Hendrik Stichting

Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, opgericht in 1874 en gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van door het College van Regenten aan te wijzen belangen welke verband houden met de Nederlandse zee- en binnenvaart, waaronder in het bijzonder doelen die bijdragen tot het welzijn van bejaarde zee- en binnenvaarders en hun echtgenoten.


Tentoonstelling Varen op de Sterren, Eise Eisinga Planetarium

 

Tromp's Huys heeft een nieuwe vitrine

 

Stichting Zeeslag voor kansarme jongeren

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri