Welkom op de website van de Prins Hendrik Stichting sedert 1874

De Prins Hendrik Stichting werd opgericht in 1874 en is gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en draagt bij aan doelen die verband houden met de Nederlandse zee-en binnenvaart, met in het bijzonder projecten die bijdragen aan het welzijn van oud zeelieden, binnenvaartschippers en hun partners.


 


Tentoonstelling Varen op de Sterren, Eise Eisinga Planetarium

 

Tromp's Huys heeft een nieuwe vitrine

 

Stichting Zeeslag voor kansarme jongeren

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri