De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 is een van de zeven maritieme fondsen die deel uit maakt van de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). De Prins Hendrik Stichting richt zich met name op projecten voor hulpbehoevende (oud) zeevarenden en hun naasten. Daarnaast steunt het fonds projecten in relatie tot de maritieme historie en educatie om met name jongeren in contact te brengen met de zee- en binnenvaart. 
Kaatje
 
HISTORIE

In de 19e eeuw had Egmond aan Zee te kampen met een groot aantal cholera- en typhus epidemieën. Bij een dergelijke ziektegolf in 1871 stierven met name veel jonge vissers. Vooral ouderen raakten aangewezen op de armenzorg van de diaconie van de Nederduits Hervormde Gemeente. Door de toename van het aantal armlastigen kwam die diaconie in problemen.
 
Besloten werd een tehuis voor ouden van dagen van alle gezindten op te richten met name gericht op oude zeelieden. Prins Hendrik, broer van Koning Willem III, legde de eerste steen en gaf zijn naam aan het tehuis. 'De Zeevaarder' was zijn bijnaam gezien zijn uitstekende carrière en reputatie als marineman. De Prins Hendrik Stichting bleef tot het begin van deze eeuw een tehuis speciaal voor oud zeelieden en de hun echtgenoten. Daarna werd het huis steeds meer een algemeen tehuis voor ouderen.
 
In 2005 werd het tehuis door de Vereenging de Prins Hendrik Stichting overgedragen aan de Stichting De Prins Hendrik. Inmiddels maakt het tehuis deel uit van de Zorgcirkel, een organisatie met een groot aantal woonvormen waaronder verpleeg en verzorgingshuizen in de regio. Klik hier voor de website van de Zorgcirkel. >> 
 
In 2020 werd de Vereeniging omgezet in een stichting, De Prins Hendrik Stichting sedert 1874. Het vermogen dat na de overdracht van het tehuis overbleef vormt de basis voor de uitvoering van de doelstelling van De Prins Hendrik Stichting.

 
Tentoonstelling Varen op de Sterren, Eise Eisinga Planetarium

Museum Boerhaave en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium presenteren van 20 mei t/m 4 juni 2017 in Franeker de tentoonstelling Varen op de sterren. In de tentoonstelling zijn onder meer zeekaarten, sextanten, globes en gyroscopen uit de collectie van Museum Boerhaave te zien.

Varen op de sterren geeft inzicht in de navigatiemogelijkheden van toen én nu. Nederlanders beheersten in de zeventiende eeuw de handel met grote delen van Azië. Hoe konden ze daar naartoe varen? En hoe wisten ze hun positie te bepalen? Hoe gaat dat vandaag de dag? Met een smartphone? Visies op navigatie geven inzicht in de manieren waarop wetenschap de koers bepaalt.


Eise Eisinga Planetarium
Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam