Welkom op de website van Vereeniging de Prins Hendrik Stichting

Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, opgericht in 1874 en gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling

De Vereniging, vertegenwoordigt door het College van Regenten (Bestuur), draagt bij aan doelen die verband houden met de Nederlandse zee-en binnenvaart, met in het bijzonder projecten die bijdragen aan het welzijn van oud zeelieden, binnenvaartschippers en hun partners.


 


Tentoonstelling Varen op de Sterren, Eise Eisinga Planetarium

 

Tromp's Huys heeft een nieuwe vitrine

 

Stichting Zeeslag voor kansarme jongeren

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri