BESTUUR
J.H. Lammerts - voorzitter
J.M. Kool  - secretaris
M. Huyveneers  - penningmeester

A.N. Schneemann-de Haas - ambtelijk secretaris

Het bestuur van het fonds ontvangt geen beloning, reis- en of en onkostenvergoeding.
 
FINANCIËN

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 wordt vastgelegd in een jaarrapport.

Jaarverslag 

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

ANBI standaardformulier 2020 >>

ANBI standaardformulier 2021 >>

ANBI standaardformulier 2022 >>De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KVK 40635027
RSIN 8129 63 295

 
SMF FONDSEN
CONTACT
De Prins Hendrik Stichting 
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
Annette Schneemann, secretaris
 
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam