SUBSIDIE
Accent op projecten met betrekking tot zeevarenden

Binnen SMF legt de Prins Hendrik Stichting sedert 1874 het accent op projecten met betrekking tot zeevarenden. De afgelopen jaren konden de Zeemanshuizen op brede steun rekenen van de Stichting. Daarnaast verleent het fonds jaarlijks bijdragen voor kerstpakketten voor oud zeevarenden en er is een verduurzamingsproject gestart voor de vissers op Bonaire.

Daarnaast verleent het fonds steun aan projecten op het gebied van maritieme historie.

• Herinrichting Zeemanshuizen, Zeevarende Centrale
• Piskabon, versterking en verduurzaming visserij op Bonaire
• RS Questboten, ZeekadettenKorps Nederland
• Minor Computational Fluid Dynamics, Stenden Hogeschool 
• Kerstpakketten COM, contact oud en actief dienende mariniers 

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam