disclaimer

Deze website is eigendom van Vereeniging de Prins Hendrik Stichting.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Vereeniging de Prins Hendrik Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Copyright
De inhoud van deze sites is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, gelieve de bron te vermelden.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via secretariaat@deprinshendrikstichting.nl

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri