Contact

De Prins Hendrik Stichting sedert 1874

Secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
T 020 62 47 699 of 06 226 09502  (alleen tijdens kantooruren)
E secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
www.deprinshendrikstichting.nl

Wilt u een subsidieverzoek indienen, dan vragen wij u vriendelijk het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te sturen aan secretariaat@deprinshendrikstichting.nl

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri