Financiën

De Prins Hendrik Stichting sedert 1874 heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van De Prins Hendrik Stichting is neergelegd in een jaarrapport.

De verkorte versie kunt hier downloaden.

Jaar 2012.(pdf)

Jaar 2013

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

De Prins Hendrik Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40635027.
Het fiscaalnummer van de Stichting is 8129 63 295

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri