Stichting Zeeslag voor kansarme jongeren

Stichting Zeeslag, een trainingsprogramma om kansarme jongeren een toekomst te bieden.

Stichting zeeslag stelt zich ten doel, om aan jongeren die door problematisch gedrag een afstand tot de maatschappij een toekomst te bieden in de nautische (maritieme) wereld. Stichting zeeslag beschikt over een opleidingsschip, maritiem personeel en maritieme connecties om deze jongeren een goede start te geven.

Dit wil zij doen middels gedragscoaching en arbeidstraining op en rond het water. Als deelnemers met goed gevolg hun opleiding op het schip voltooien liggen er voor hen kansen in de nautische industrie. Stichting zeeslag werkt samen met zorginstellingen die de jongeren in gedrag coachen en zorg dragen voor de nazorg als zij het schip verlaten en een plaats in de maatschappij gaan zoeken.

LIJST

secretariaat SMF
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@deprinshendrikstichting.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri